Drugi główny sponsor konferencji

Opublikowane przez Bartosz Nowak w dniu

Drugim sponsorem głównym konferencji została Komisja ds. Młodych Lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
Komisja Młodych Lekarzy stworzona została z myślą o lekarzach stażystach i młodych lekarzach w trakcie specjalizacji. Jest to jedna z komisji działających w ramach struktur WIL, a w jej skład wchodzą lekarze stażyści oraz rezydenci. Stworzona została w celu reprezentowania interesów tej grup lekarzy (przed organami WIL, pracodawcami i organami władzy publicznej) i podjęcia działań w celu jej integracji. Dziękujemy za wsparcie konferencji – bez Państwa nie mogłaby się odbyć!

Kategorie: Sponsorzy