Honorowy patronat Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Opublikowane przez Bartosz Nowak w dniu

Patronatem honorowym objęła naszą konferencję Wielkopolska Izba Lekarska – samorząd zrzeszający i reprezentujący lekarzy oraz lekarzy dentystów. Wielkopolska Izba Lekarska sprawuje pieczę nad sumiennym i zgodnym z aktualną wiedzą medyczną wykonywaniem zawodów lekarza oraz lekarza dentysty na terenie województwa wielkopolskiego. Dziękujemy za wyróżnienie konferencji.

Kategorie: Patronaty