Program

9:00-9:20 Rozpoczęcie konferencji, wykład otwierający sponsora

9:20-9:50 „Seksualność osób z chorobami genetycznymi” prof. dr hab. n. med.Anna Latos-Bieleńska

9:50-10:20 „Prawo osób interseksualnych. Prawo do korekcji płci” mec. Łukasz Latosiński

10:20-10:50 „Aspekty genetyczne i  hormonalne dysforii płciowej” prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka

10:50-11:20 „Co by było gdyby babcia miała wąsy i czy Kopernik była kobietą? Krótko o gender”
lek. Ewa Bujacz

11:20-11:50 „Biologiczne podstawy orientacji seksualnej” dr hab. Wojciech Dragan

11:50-12:30 Przerwa kawowa

12:30-13:00 „Diagnostyka zaburzeń płci w dobie NGS – korelacje genotyp/fenotyp” dr n. med. Zofia Kolesińska

13:00-13:30 „Zaburzenia różnicowania płci” dr n. med. Karolina Gruca-Stryjak

13:30-14:00 „Hypogonadyzm – aspekty seksuologiczne” dr hab. n. o zdrowiu Grażyna Jarząbek-Bielecka

14:00-14:30 „Niebinarność tożsamości płciowej” dr n. med. FECSM Justyna Holka-Pokorska

14:30-15:00 Losowanie nagród, zakończenie konferencji


*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany kolejności i ram czasowych wystąpień.